Wat is een basisverzekering en welke zorg zit er in de basisverzekering?

Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering te hebben. De basisverzekering vergoedt het grootste gedeelte van de standaard zorg zoals de huisarts, ziekenhuis en apotheek. De overheid bepaalt de inhoud van het pakket. De zorgverzekeraar bepaalt de hoogte van  de premie. Door verschil in kwaliteit en service tussen de zorgverzekeraars is de premie niet gelijk. Voor de basisverzekering geldt in 2019 een verplicht eigen risico van € 385,-. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dit bedrag.

Elke zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht voor de basisverzekering. De zorgverzekeraar moet deze basisverzekering voor iedereen tegen dezelfde premie aanbieden. Dit betekent dat de zorgverzekeraar geen hogere premie mag vragen bij bijvoorbeeld ouderen of zieke mensen.

Samenstelling basisverzekering

De basisverzekering wordt ieder jaar door de overheid samengesteld en dekt de voorzorg die volgens de overheid als medisch noodzakelijk word gezien. Denk hierbij aan:

  • Een bezoek aan je huisarts
  • Ziekenhuiszorg: de ambulance, het ziekenhuisverblijf en de behandeling door medisch specialisten.
  • Tandartskosten t/m 17 jaar

  • Kraamzorg en verloskundige hulp

  • Fysiotherapie: tot 18 jaar en voor chronische aandoeningen

  • Geneesmiddelen

  • Psychologische hulp

  • Wijkverpleging

  • Kosten voor de apotheek