Hoe zit het met mijn zorgverzekering in het buitenland?

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Heeft u tijdens uw verblijf in het buitenland medische spoedeisende hulp nodig? Dan ontvangt u vanuit de basisverzekering honderd procent vergoeding. Hierbij geldt het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Dit is niet altijd genoeg om de hele rekening te kunnen betalen, omdat zorg in het buitenland duurder kan zijn dan in Nederland.

Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering bij de OHRA Zorgverzekering? Dan ontvangt u een vergoeding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Uw zorgverzekering vergoedt niet alles 

Repatriëring (naar huis terugkeren) wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed. Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u mogelijk wel een vergoeding. Maar alleen als er een medische noodzaak is of als de betreffende zorg duidelijk duurder is. Als zorg in een land van hetzelfde niveau is als in Nederland, tijdig beschikbaar is en niet veel duurder dan in Nederland, wordt repatriëring niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De reisverzekering dekt dit wel. De buitenlandse arts kan u medicijnen voorschrijven die niet in Nederland geregistreerd zijn. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten worden wel vergoed door de reisverzekering, als u bij uw reisverzekering medische kosten heeft meeverzekerd.

Volledige dekking met een reisverzekering

Voor een volledige dekking van zorg in het buitenland is het verstandig een reisverzekering met de module Medische kosten af te sluiten.

Zorg in België en Duitsland

U kunt in verschillende gevallen te maken krijgen met geplande/planbare zorg in België en Duitsland. Bijvoorbeeld bij wachtlijsten of bijzondere zorg. Behandeling of service in België of Duitsland komt voor in de volgende gevallen:
- U kunt niet tijdig in uw eigen land behandeld worden.
- U heeft topklinische zorg nodig, die niet in Nederland beschikbaar is. Als de voor u de dichtstbijzijnde zorgverlener in het buitenland gevestigd is
- Als de noodzakelijke zorg voor u binnen Nederland dichtbij uw eigen woonadres niet leverbaar is.
- Als u op nadrukkelijk verzoek in het buitenland behandeld wilt worden.

Vergoeding geplande zorg in het buitenland

Voor alle behandelingen in het buitenland blijft het Nederlandse pakket van toepassing. Zorg die in Nederland niet onder de verzekeringsvoorwaarden valt, wordt ook in het buitenland niet vergoed.