Hoe werkt het eigen risico en voor welke zorg geldt het eigen risico niet?

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor 2019 is het verplichte eigen risico wederom vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat als er medische kosten worden gemaakt, u de eerste 385 euro zelf moet betalen. Het is mogelijk om uw eigen risico vrijwillig te verhogen tot 885 euro. Indien u hiervoor kiest krijgt u een korting op de zorgpremie. De hoogte van deze korting verschilt per zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt in principe alleen voor de Basisverzekering.

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorgvormen uit het basispakket van de zorgverzekering. Echter, u heeft géén eigen risico voor:


  • Een bezoek aan de Huisarts

  • Verloskundige zorg

  • Kraamzorg

  • Hulpmiddelen in bruikleen

  • Nacontroles van niet- of leverdonoren

  • Ketenzorg: Hierbij stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen

  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging

  • Reiskosten die u als donor gemaakt hebt voor een transplantatie

  • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt

  • Zorg aan kinderen tot 18 jaar