Wat is een casco verzekering?

Deze verzekering dekt schade aan uw auto (ook als u schuld heeft) als gevolg van bijvoorbeeld:

  • brand, ontploffing, kortsluiting en blikseminslag
  • diefstal, joy riding, verduistering en inbraak
  • storm en hagelschade
  • botsing met loslopende dieren en vogels
  • ruitbreuk
  • omslaan en van de weg of te water geraken
  • slippen
  • (eenzijdige) aanrijding
  • en alle overige ‘van buiten komende onheilen’ (niet zijnde een ‘eigen gebrek’ van het voertuig)

De verzekering staat bijvoorbeeld ook bekend onder de benaming All Risks verzekering en gaat altijd samen met de verplichte WA verzekering.