Hoe hoog is mijn eigen risico bij schade?

Uw eigen risico is op de Groene Kaart vermeld. Dat eigen risico kan lager worden en in sommige gevallen zelfs nihil zijn als u gebruik maakt van de schadesturing van United Insurance. Meld uw schade via de Gouda & Bredius herstelservice, dan wordt het eigen risico verlaagd (vaak zelfs tot nul) en heeft u garantie op de reparatie. Neem via de contactopties op onze uitslagpagina contact op met United Insurance in geval van schade zodat zij u kunnen aanmelden bij de Gouda & Bredius herstelservice.